Stowarzyszenie

W maju 2009 roku członkowie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 46 w Poznaniu podjęli decyzję o podjęciu próby powołania stowarzyszenia, którego celem byłoby wspomaganie działań szkoły i lokalnego środowiska.

Na walnym zebraniu w dniu 15 czerwca 2009 podjęto uchwałę o przyjęciu nazwy Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa” oraz przyjęto statut Stowarzyszenia.

W dniu 15 lipca 2009 Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246855. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto zdecydował jednocześnie o przyznaniu Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Inowrocławskiej 19 w Poznaniu. W skład zarządu wchodzą:

  • Joanna Korcz - Prezes Zarządu tel. 605 212 925
  • Agnieszka Lipińska - Skarbnik tel. 690 406 557
  • Karina Zielińska - Sekretarz
  • Marta Kaczmarkiewicz - Członek zarządu
  • Marcin Szmanda - Członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą

  • Bogumiła Pączyńska
  • Karolina Ochowiak

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego umożliwia odpisywanie na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2010 dzięki Państwa wpłatom zdobyliśmy prawie 3000 zł.

Aktualności

Festyn Jubileuszowy

W dniu 31.05.2019 w godz.15:00 – 20:00 odbędzie się festyn z okazji Jubileuszu Os. Warszawskiego oraz z okazji 10-lecia powstania Stowarzyszenia Uśmiech Dzieciństwa.

W dniu 11.12.2017 Rada Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie wraz ze Stowarzyszeniem Uśmiech dzieciństwa i SP 46 zapraszają na Zimowy Piknik Teatralny organizowany przez ESTRADĘ POZNAŃSKĄ pod patronatem Urzędu Miasta Poznania.

Warsztaty chemiczne

Od listopada do grudnia odbywają się warsztaty chemiczne w klasach od 0-VII w których uczestniczą wszyscy uczniowie. Warsztaty prowadzi firma Mali i Duzi Odkrywcy

zobacz wszystkie aktualności